Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην κυβέρνηση, μετά την παραίτηση του Ανδρέα Ψυχάρη από το βουλευτικό του αξίωμα.
Ο κ. Ψυχάρης σημειώνει στην επιστολή παραίτησής του ότι πήρε την συγκεκριμένη απόφαση καθώς
διαπίστωσε ότι «δεν αξίζει να υπηρετώ άλλο, ένα πολιτικό σύστημα που αδυνατεί να συνεννοηθεί ακόμη και για τα αυτονόητα».
Αξίζει να σημειωθεί ότι τη θέση του κ. Ψυχάρη στη Βουλή θα πάρει ο Αλέξανδρος Μωραϊτάκης του ΣΜΕΧΑ αναπληρώνει τον Ψυχάρη

Η επιστολή παραίτησης του Ανδρέα Ψυχάρη έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 
14/11/2015